privacybeleid

Gegevens swoos

Naam bedrijf: SWOOS

Website: www.swoosshop.com

Telefoonnummer: +31 6 30 41 48 05

E-mailadres: info@swoosshop.com

Adres: Bunsenstraat 18

Postcode: 3316 GC

Plaats: Dordrecht

Land: Nederland

e-mailadres

Uw e-mailadres wordt verkregen vanwege de gesloten overeenkomst en het afhandelen van de bestelling. Het verkregen e-mailadres wordt niet gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie wanneer u daarvoor geen toestemming heeft verleend.

 

postadres

SWOOS gebruikt uw postadres dat is ontvangen in het kader van een verkoop uitsluitend voor het toezenden van de bestelde artikelen. 

telefoonnummer

SWOOS gebruikt uw telefoonnummer niet voor commerciële doeleinden. 

overige persoonsgegevens

Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen (door middel van cookies, het uitlezen van randapparatuur of anderszins) indien:

 1. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor:

  • de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;

  • de goede invulling van een publiekrechtelijke taak;

  • de behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij uw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren), of

 2. u toestemming heeft gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan. 

De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties. 

veiligheid overdragen en ontvangen gegevens

Als SWOOS uw gegevens overdraagt of ontvangt op de website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. 

Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie, gebruiken wij een beveiligde server.

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site. 

veiligheid opslag van gegevens

Veiligheidscriteria:

 1. Op de pagina waar u persoonsgegevens verstrekt wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding. 

 2. Wij slaan zo min mogelijk gegevens van klanten op en zorgen ervoor dat er in onze database helemaal geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit niet anders kan. 

toegang tot uw gegevens

Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als u toegang wenst tot deze informatie, of uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren kunt u dit doen op de pagina mijn account of contact opnemen via de e-mail naar info@swoosshop.com.

social media button

De website bevat social media buttons. De administrators van deze diensten gebruiken ze om je persoonlijke data te verzamelen. 

contact

Als u wilt reageren op ons privacybeleid kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen naar info@swoosshop.com

Dit privacybeleid kan te allen tijde gewijzigd  worden. Deze wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd.